Medicinsk fotvård

Medicinsk fotvård

Du behöver en remiss från din läkare för att få komma på medicinsk fotvård 

Inom fotsjukvården behandlas patienter med grava medicinska fotproblem, tex:

 • Diabetespatienter
 • Patienter med cirkulationsrubbningar som har orsakat, eller riskerar att orsaka, sår på foten
 • Patienter som har grava fotproblem på grund av exempelvis:
  • reumatism
  • ortopediska orsaker
  • neurologiska sjukdomar
  • trauman