Avgiften för uteblivet besök höjs till 400 kr

Varje år blir över 500 000 inplanerade vårdbesök aldrig av på grund av att patienten uteblir eller ställer in med för kort varsel. För att minska antalet uteblivna vårdbesök utan giltigt skäl har Region Stockholm höjt avgiften till 400 kronor, gäller från den 1 september 2020.