Coronavirus

Coronavirus

Vlg’s information gällande coronaviruset

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer, dit ringer du om du har generella frågor kring coronaviruset, som inte handlar om sjukdomssymptom. Om du har vistats i något av ”riskländerna”, har feber över 38 grader, hosta, luftvägssymtom, ska du inte åka till vårdcentralen, du ska då kontakta 1177.  Vlg har ej någon provtagningsmöjlighet avseende covid-19.

I nödfall ska du alltid ringa 112.

Vad kan jag göra själv?

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten i omkring 20 sekunder.
  • När den möjligheten inte finns kan du använda handsprit.
  • Undvik att röra vid dina ögon, din näsa och mun
  • I den mån det går – undvik nära kontakt med personer du vet är sjuka.
  • Hosta eller nys i ditt armveck eller i en näsduk för att inte sprida smittan vidare.
  • Om du är sjuk bör du stanna hemma för att inte riskera att smitta andra.

När ska jag söka vård?

Om du varit i något av de områden där smittspridning förekommer och inom 14 dagar efter hemkomsten insjuknar i feber, hosta eller andningsbesvär ska du ringa 1177. Du får då information om var provtagning ska genomföras för att se om du har smittats av det nya coronaviruset.

Om du varit i en region där coronavirus sprids och tror att du kan ha blivit smittad – vänd dig till 1177 Vårdguiden i första hand. Åk inte direkt till en vårdcentral där du riskerar att smitta andra.

Läs mer om coronaviruset och dess smittspridning på Folkhälsomyndighetens hemsida.