Influensavaccination

Influensakampanj 2019/2020

Från och med 19 november 2019 till den 29 februari 2020 får riskgrupper gratis vaccin. Om du inte tillhör någon riskgrupp går det självklart bra att vaccinera sig ändå, men då till ordinarie pris 300 kr.


Drop-in: Måndag-fredag 08:00-12:00, 13:30-16:00, tisdagar öppet till kl 19:00

Till riskgrupperna räknas:

  • Personer som är 65 år eller äldre (född 1954 eller tidigare).
  • Personer som är gravida, från och med vecka 17 om ingen annan kronisk sjukdom föreligger, i sådana fall rekommenderas vaccin innan vecka 17.
  • Personer som har en kronisk hjärtsjukdom.
  • Personer som har en lungsjukdom, KOL eller astma (för barn och ungdom svår astma, grad 4, med funktionsnedsättning).
  • Personer som har svårbehandlad diabetes.
  • Personer som har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.
  • Personer som har kronisk leversvikt eller njursvikt.
  • Personer som är mycket kraftigt överviktiga (störst risk vid BMI >40).
  • Personer som har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.
  • Barn som har flerfunktionshinder.