Inloggning med lösenord och sms till 1177 tas bort!

Den 3 december 2019 försvinner möjligheten för invånare att logga in till e-tjänsterna på 1177.se via lösenord och SMS för hela Sverige. Kraven på säkerhet i samhällets digitala tjänster höjs successivt och för att säkerställa ett fullgott skydd av invånares personuppgifter krävs inloggning med e-legitimation, i nuläget BankID.

Hur ska jag nu logga in?

Svar: För att fortsatt kunna logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster behöver du skaffa ett BankID. Samtliga banker, utom Länsförsäkringar, erbjuder vårdnadshavare att skaffa BankID för barn.

Hur skaffar jag en e-legitimation/BankID?

Svar: Kontakta din bank. Samtliga banker, utom Länsförsäkringar, erbjuder vårdnadshavare att skaffa BankID för barn.

Jag har varken smart mobil, dator eller surfplatta, hur ska jag nu kunna logga in?

Svar: I dagsläget är det endast möjligt att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster med BankID (även Telia e-legitimation på kort fungerar). I början av 2020 blir det dock möjligt för en legal ställföreträdare att agera ombud åt en annan vuxen person. Då kan en närstående till dig logga in och sedan agera ombud för dig.

Jag kan inte skaffa BankID, hur ska jag nu kunna använda e-tjänsterna?

Svar: Kraven på säkerhet i samhällets digitala tjänster höjs successivt och inloggning med lösenord och SMS behöver nu tas bort i e-tjänsterna. Det görs för att skydda dina personuppgifter så att ingen annan ska kunna ta del av dem. I dagsläget är det endast möjligt att logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster med BankID (även Telia e-legitimation på kort fungerar). I början av 2020 blir det dock möjligt för en legal ställföreträdare att agera ombud åt en annan vuxen person. Då kan en närstående till dig logga in och sedan agera ombud för dig.

Hur ska jag nu kunna utföra ärenden åt mina föräldrar?

Svar: I dagsläget är det inte möjligt att agera ombud åt anhöriga. I början av 2020 blir det dock möjligt för en legal ställföreträdare att agera ombud åt en annan vuxen person. Då kan du logga in och sedan agera ombud för dina föräldrar. Du rekommenderas i nuläget att hjälpa dina föräldrar att skaffa BankID, om möjligt.

Hur ska jag nu kunna utföra ärenden åt min sjuka 13-åring?

Svar: Om ditt barn har ett BankID kan ditt barn logga in med det, annars behöver du skaffa ett BankID åt ditt barn. Samtliga banker, utom Länsförsäkringar, erbjuder vårdnadshavare att skaffa BankID för barn. Du som förälder kan sedan vara närvarande som stöd när ditt barn själv loggar in.

Mitt barn har en pågående behandling i Stöd och behandling och loggar i dag in med lösenord och SMS. Hur ska mitt barn göra nu?

Svar: Du behöver skaffa ett BankID åt ditt barn. Samtliga banker, utom Länsförsäkringar, erbjuder vårdnadshavare att skaffa BankID för barn. Du som förälder kan sedan vara närvarande som stöd när ditt barn själv loggar in och genomgår behandlingen.