Priser TBE vaccination

Vaccination mot TBE

Vaccin mot TBE tar du i flera omgångar och vaccinationen kan påbörjas när som helst på året. De första tre doserna är själva grundvaccinet och du ska ta dessa inom ett år:

  • Dos 1 –  närsomhelst på året
  • Dos 2 – 1-3 månader efter dos 1 (och därefter en extrados ”2B” 2 månader efter dos 2 om du är 50+ när du påbörjar vaccinationen)
  • Dos 3 – 5-12 månader efter dos 2 (eller efter extradosen ”2B”)
  • Dos 4 – 3 år efter dos 3, gärna inför ”säsongen”

Därefter rekommenderas påfyllnad med fortsatta 5-årsintervaller och gärna inför den varmare säsongen.

Alternativt vaccinationsschema kan vara aktuellt om du är äldre eller har nedsatt immunförsvar.

 

Pris för TBE vaccin

  • Vuxen: 400:-/dos
  • Barn 360:-/dos