Test

Genom regelbundna hälsoundersökningar
ökar möjligheterna att upptäcka ohälsa och sjukdom i ett tidigt skede och att sätta in rätt åtgärder i tid.

Hälsokontrollens steg.

 

Undersökningen visar det medicinska hälsotillståndet, såväl som riskfaktorer och förbättringsområden. Resultatet möjliggör åtgärder för att förebygga ohälsa och sjukdom, samt för att främja hälsosamma beteenden.

1.

Provtagning hos sjuksköterska.

 

Hälsoundersökningen börjar med att du träffar en sjuksköterska som kontrollerar vikt, längd, syn, blodprov, hörsel, EKG och lungfunktion. Därefter genomförs provtagning avseende blodstatus, blodfetter, blodsocker, njur- och leverfunktion, sänka, ämnesomsättning, urinprov samt markör för prostatacancer. Du får därefter en bokad tid för läkarundersökning.

 • Vikt/Längd
 • Syn/Hörsel
 • Blodprov
 • EKG
 • Lungfunktion
 • Blodstatus, blodfetter, blodsocker
 • Njur- och leverfunktion
 • Sänka
 • Ämnesomsättning
 • Markör för prostatacancer

2.

Läkarundersökning

 

Under läkarundersökningen börjar man med att gå igenom en hälsodeklaration med frågor avseende arbetsförhållanden, stress, allmänt hälsotillstånd, förekomst av vissa ärftliga sjukdomar, motionsvanor, samt tobaks- och alkoholbruk. Därefter går man igenom samtliga undersökningsresultat, samt genomför en kroppslig undersökning.

 • Arbetsförhållanden
 • Stress
 • Allmänt hälsotillstånd
 • Ärftlighet av sjukdomar
 • Motionsvanor
 • Tobaks- och alkoholbruk
 • Kroppslig undersökning

3.

Åtgärd

 

Slutligen sammanfattas hälsoundersökningen och du får råd om hur du kan förebygga ohälsa, till exempel genom förändringar i sin livsstil. Vid behov rekommenderas du att delta i ett åtgärdsprogram eller i en individuellt utformad insats.

 • Sammanfattning och ev. åtgärder