Företagshälsovård

Första steget mot en välmående organisation

COVID-19

Vi står alla inför olika utmaningar i takt med att Coronaviruset, Covid-19 sprider sig i världen. En av de största utmaningarna är ovissheten och de ständiga anpassningar och omprioriteringar vi behöver göra till följd av ny information.

På Vlg Företagshälsovård fortsätter vi att vara ett stöd för er företag och leverera de tjänster som vi brukar, vissa dock i annan form. Inte minst digitala lösningar på både individärenden och utbildningar inom hälsa och arbetsmiljö.  Nu erbjuder vi det uppskattade Balansprogrammet on-line, innehållande 45 min yoga och mindfulness via MIMY Balansinstitutet. Klicka här för att läsa mer om Balansprogrammet. 

Hör av er till oss med era behov för både medarbetare, grupper och chefer. Kanske finns det utrymme för att höja kompetensen och utveckla ert interna hälsa och arbetsmiljöarbete under dessa tider.

Vi har även skrivit ihop några tips till både er arbetsgivare och era medarbetare för att underlätta arbetet i dessa tider samt hjälpa er att hålla bra koll på  riktlinjer och skyldigheter.

 

 • Tips för distansarbete

Då fler och fler nu arbetar hemifrån är det viktigt att skapa bra förutsättningar för effektivt arbete och god arbetsmiljö.  På Vlg har vi sammanställt en lista med tio tips vid hemarbete för att bibehålla disciplin, effektiviteten och att ha en bra arbetsdag. Vi har också formulerat rekommendationer kring hur man skapar sig en god ergonomi för datorarbete hemifrån.

Läs mer här: Tips vid distansarbete , Aktiv paus i arbetet med gummibandsträning

 

 • Så gör vi på Vlg 

Vi på Vlg följer allmänna rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och regeringen. Vår utgångspunkt är att man är välkommen till oss så länge man är fri från symptom kopplade till förkylning, influensa eller Corona. Är du osäker kan du alltid ringa på vår telefontid och få rådgivning. Vi har strikta regler om att de som arbetar hos oss ska vara friska. Besök för bedömning samt hälsoundersökningar pågår som vanligt hos oss. För större företag kan vi erbjuda att komma ut och genomföra hälsoundersökning på plats i framtiden om det underlättar för er som företag.

På möten där det ej är nödvändigt att vi ses fysiskt erbjuder vi nu telefonmöten eller digitala möten. Exempel på sådana möten är:

 • Psykolog-/psykoterapeutsamtal
 • Återbesök till företagsläkare vid hälsoundersökning
 • Rehabsamtal
 • Kundbesök
 • Besök för bedömning vid symptom
 • Utbildningar/webbinarium i hälsa och arbetsmiljö

 

 • Vid behov av ytterligare hjälp och stöttning 

Omställningar som dessa påverkar både organisation, chefer och grupper på olika sätt. Som alltid är ni välkomna att höra av er till oss om ni har frågor kopplade till hälsa och arbetsmiljö. Det kan röra medarbetare eller chefer som behöver mentorstöd eller professionell hjälp av psykolog/psykoterapeut/organisationskonsult i individärenden eller organisationsfrågor. Kanske behövs mer kunskap om ergonomi i hemmamiljö som kan erbjudas via videoseminarium.

Vi hjälper och stöttar på de sätt vi kan, det är bara att höra av er så kan vi bolla tillsammans.

Tillsammans kommer vi att ta oss igenom detta och verka för att skapa hållbara och friska arbetsplatser, i både med- och motvind.

 

 • Bra länkar att ha koll på 

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har god koll på händelseutvecklingen gällande Corona i Sverige och arbetar med att förebygga smittspridning i samhället. På deras hemsida finns allmän information om rådande läge och rekommendationer (tryck på Ctrl och på länken samtidigt)

Folkhälsomyndigheten – Covid-19

 

Arbetsmiljöverket

Som arbetsgivare har du ett arbetsmiljöansvar för dina medarbetare oavsett var dina medarbetare arbetar. På Arbetsmiljöverkets hemsida finner ni vanliga frågor och svar kring skyldigheter och riktlinjer samt hur ert SAM (systematiska arbetsmiljöarbete) anpassas till Coronaviruset.

Arbetsmiljöverket – Coronaviruset

Försäkringskassan

På Försäkringskassans hemsida kan du hålla koll på uppdaterade riktlinjer om karensdag, sjukpenning, ersättning för vab etc.

Försäkringskassan – Coronaviruset

null

Vlg är en komplett företagshälsovård som hjälper ditt företag att skapa en säker och välmående arbetsplats. Satsning på hälsa och arbetsmiljö är en lönsam investering.

Vårt team med erfarna specialister arbetar på både individ, grupp och organisationsnivå inom:

 • Arbetsmiljö
 • Organisation och ledarskap
 • Hälsa-livsstil
 • Hälsoundersökning
 • Rehabilitering
 • Företagssjukvård

Utifrån vår helhetssyn, samlade kompetens och långa erfarenhet lyssnar vi in era behov och tillsammans erbjuder vi tjänster och verktyg som är värdefulla för er. Som kund kan du teckna avtal eller köpa enstaka tjänster. Vi anlitas av företag i alla branscher.

Varmt välkommen att kontakta oss gällande alla frågor om hälsa, arbetsmiljö och företagshälsovård.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Kontakta oss

Varmt välkommen att kontakta oss på Vlg om du har frågor om vår företagshälsovård eller är intresserad av någon av våra tjänster på info@vlg.se.

Caroline Aronsson
Sjuksköterska/Administratör
caroline.aronsson@vlg.se 08-594 210 44

Camilla Cleréus
Verksamhetschef
camilla.clereus@vlg.se 070-10 10 807

På vår Företagshälsovård arbetar:

 • Företagsläkare
 • Sjuksköterskor
 • Företagssköterska
 • Psykolog/ psykoterapeut
 • Ergonom
 • Arbetsmiljöingenjör
 • Hälsostrateg/ Hälsopedagog
 • Organisationskonsult
 • Administratör

Alla våra medarbetare inom företagshälsovården har lång erfarenhet av företagshälsovård, sjukvård och hälsoutveckling, och att arbeta med människor och organisationer. Gemensamt för oss alla är att vi tror på hållbara arbetsplatser och vill vara en del i att människor stärker och utvecklar hälsa och arbetsglädje.

Att vi har företagshälsovård och husläkarmottagning i samma organisation är en fördel och gör oss lite unika då vi snabbt och lätt kan remittera vidare till husläkarmottagning om det inom företagshälsovården identifieras behov av vidare utredning inom hälsa och sjukvård.

Läs våra senaste nyheter.