Företagshälsovård – Nyheter

Frisk arbetsplats!

Behöver ditt företag kunskap, inspiration, motivation och verktyg som bidrar till arbetsglädje, välbefinnande och goda arbetsprestationer?

Vlg erbjuder: 

Kunskap – Som ger nya insikter och inte bara åsikter om hälsofrämjande arbete tex

 • Friskfaktorer på arbetsplatsen som bidrar till både god hälsa och prestationsmiljö
 • Hälsofrämjande strategier och framgångsfaktorer för ett lönsamt arbetsmiljöarbete
 • Människokunskap som ökar medarbetarnas hälsoansvar

Motivation  – Förståelse och engagemang utifrån fakta, forskning, övningar och reflektion

Inspiration – Hur vi främjar friskfaktorer för både medarbetarna och organisationen

Verktyg – Hur går vi från tanke till handling, goda exempel

 

Att utveckla strategier på arbetsplatsen som främjar hälsa är lönsamt, och bygger på att organisationen och medarbetarna samverkar. Seminarium/workshop på tex kick-offer, hälsodagar är ett sätt att öka medvetenhet och skapar engagemang hos medarbetarna. Kan de dessutom sättas i ett tydligt sammanhang och följes  upp ökar chanserna till positiva förändringar.

Välkommen att boka ett seminarium/ workshop

 

Förslag på teman riktade till medarbetare

 

 • Om hälsa och våra vanor. Är jag ”frisk eller bara ofrisk”
  Om att förändra vanor. Att gå från tanke till handling, göra medvetna hälsosamma val och co-coacha varandra.
 • Bli ditt bästa jag och öka din energi i vardagen
   Hur får man balans i vardagen mellan energigivande och energidränerade aktiviteter, uppgifter, miljöer?
 • Minska negativ stress och öka friskstressen
  Vad händer i kropp och knopp vid negativ resp. positiv stress och hur man kan öka den positiva stressen.
 • Liv i rörelse – det är aldrig för sent
  Vikten av fysisk aktivitet, tips och inspiration om stegen du behöver ta för att komma igång med hållbar fysisk aktivitet.
 • Mat för kropp och själ
  För att orka och må bra.
 • Tankens kraftmental träning och mindfulness
  Bli mer avslappnad, fokuserad och närvarande med hjälp av mentala övningar och avslappning.

 

Förslag på teman riktat till arbetsgrupper

Fokus på fakta/teori, övningar och förhållningssätt som även utförs/övas i arbetsgruppen efter workshopen.

 • Frisk arbetsplats
  Genomgång av friskfaktorer enligt arbetslivsforskningen. Behöver gruppen utveckla/ öka någon av faktorerna. Identifiera nuläget och önskat läge.
 • Om arbetsglädje
  Vad bidrar till arbetsglädje, om forskningen och vad kan jag och vi tillsammans kan göra på vår arbetsplats för att främja arbetsglädje
 • KASAM – känslan av ett sammanhang
  Att arbetet upplevs som meningsfullt, begripligt och hanterbart bidrar till välbefinnande, kontrollkänsla och bättre prestationer. När har vi stark KASAM och i vilka situationer, arbetsmoment behöver vi stärka KASAM?
 • Feedback
  Positiv & konstruktiv feedback, hur går vi från klagomål till önskemål
 • Minska stressen
  Kunskap om riskfaktorer för ohälsa och stress på arbetsplatsen samt ta fram enhandlingsplan” för att minska den negativa stressen på arbetsplatsen/arbetsgruppen
 • Stöd som buffert mot stress
  Genomgång av olika typer av stöd på arbetsplatsen (stöd från kollegor, chefer och organisationen) och hur det påverkar medarbetarnas välbefinnande. Övning kring vilka/vilket stöd som behöver stärkas/utvecklas i organisationen/arbetsgruppen.
 • Workfulness – när mår hjärnan bra på jobbet
  Öka fokus & flow under arbetsdagen genom att minska distraktioner och ett smart arbetssätt. Hur kan vi tillsammans skapa en god prestationsmiljö?
 • Positiv psykologi på arbetsplatsen, en friskfaktor
  Om hur fokus på styrkor och ett möjlighetsfokuserat förhållningssätt är en buffert mot stress. Hur kan arbetsplatsen innehålla mer av positiv psykologi?
 • Hälsofrämjande möten/arbetsplatsträffar
  Förhållningssätt och ”punkter på dagordningen” som bidrar till positiv psykologi.
 • Positiv och negativ stress på arbetsplatsen
  Krav och kontroll i arbetslivet, stöd i arbetsgruppen, vikten av trivsel och sociala aktiviteter på arbetsplatsen
 • Hälsofrämjande kommunikation
  Dialogens principer, förhållningssätt som främjar delaktighet och respekt. Praktiska prova på att jobba med dialogdukar kring ett aktuellt ämne på arbetsplatsen.
 • Hälsotips för arbetsdagen, för ”kontorspersonalen”
  Om stillasittandets fälla, inspiration till att stå upp och jobba, andra aktiva pauser för både kropp & knopp, vilken kondition behöver jag för att orka jobba?
 • Mindfulness – kurs eller paus
  Mindfulnesskurs 8 tillfällen eller program för en daglig/regelbunden mindfulnesspaus om 10 min. 

 

Vill du veta mer?

Välkommen att kontakta Camilla Cleréus, Verksamhetsansvarig på 070-10 10 807 eller camilla.clereus@vlg.se