Företagssjukvård

Företagssjukvård
Vårt mål är att du snabbt och professionellt ska få hjälp
om du har blivit sjuk

Genom att teckna ett avtal med Vlg ger ni era medarbetare en unik tillgång till Akuta sjukvårds besök hos vår företagsläkare varje dag. De ärenden som är aktuella för dessa läkarbesök är exempelvis olika infektioner och skador samt andra tillstånd av mer akut karaktär. Även tillstånd som förevarit en längre tid kan komma för bedömning.

  • Genom att ringa oss på avsatta telefontider får ni tala med sjuksköterska, och vid behov av läkarbedömning garanterar Vlg Företagshälsovård en tid till vår företagsläkare samma dag
  • Besöket är kostnadsfritt för medarbetaren
  • Om man vid läkarbesöket konstaterar att ytterligare medicinsk utredning är nödvändig, kan medarbetaren komma att hänvisas för vidare uppföljning hos i första hand sin husläkare alt. andra specialister
  • Vid arbetsrelaterade besvär eller vid behov av rehabilitering, återkopplar en läkare till ansvarig chef hos kunden/på företaget med förslag till uppföljning
  • Våra läkare sätter sig snabbt in i patientens situation då tidigare besök alltid finns dokumenterade i vårt elektroniska journalsystem.


Arbetsrelaterad sjukvård

Om ni misstänker att besvär som tex allergier, stress, psykosocial ohälsa, eller problem från rörelseapparaten, alkohol eller konflikter som har samband med arbetsplatsen behövs ibland andra åtgärder vidtas. Genom vår kännedom om arbetsplatsen och arbetsuppgifter samt vårt arbete i team med olika kompetenser har vi goda förutsättningar att föreslå lämpliga insatser för både medarbetaren, arbetsgruppen och organisationen för att åtgärda och förebygga ohälsa och stärka hälsa.
Sjukdom och ohälsa kopplat till arbetet kan också uppmärksammas i samband i hälsoundersökning och akuta sjukvårdsbesök.

Har du allmänna frågor eller vill rådgöra eller diskutera en specifik situation är du välkommen att kontakta oss på vlg.