Hälsa och livsstil

God hälsa – en vinst för både medarbetare och företaget

fhv_tjanster_livsstil

Medarbetare som mår bra och har goda levnadsvanor har mer kraft och energi till såväl arbete som privatliv. Dagens ohälsa och rehabilitering och ofta förknippade med livsstilsfrågor. Att stärka medarbetares hälsa och hälsokompetens är en god investering.

Hälsokompetens handlar om att vara medveten och ha kunskap om vad som påverkar och främjar vår fysisk och mentala hälsa och göra kloka och medvetna val.

På Vlg arbetar vi med att höja kunskap/ medvetenhet och inspirera till goda vanor och beteende både på individ, grupp och organisationsnivå. En röd tråd i vårt hälsoarbete är öka ”Känsla av sammanhang” – att det vi gör är begripligt, hanterbar och meningsfullt, då det är grunden till motivation och beteendeförändring.

Insatser kan ske som enstaka insatser eller projekt/serier:

 • Utbildningar, seminarium och workshop och hälsodagar där teori, praktik och reflektionsövningar varvas
 • Kartläggningar/, screening- motivationsverktyg tex. Hälsoprofilbedömning, PASSprofil
 • Individuella hälsocoaching
 • Utformande av projekt och hälsoplaner
 • Motionsprojekt -Konditionstester

Några exempel på teman:

 • Om hälsa och våra vanor. Är jag ”frisk eller bara ofrisk”
 • Stress – stresshantering
 • Hjärnan på jobbet
 • Mindfulness
 • Liv i rörelse – det är aldrig för sent
 • Mat för kropp och själ
 • Öka energin i vardagen
 • Positiv psykologi och tankens kraft
 • Uppkopplad & avkopplad – multitasking
 • Aktiv paus ( pausgympa, gummiband, Mindfulness, jonglering)
 • Alkohol
 • Tobaksavvänjning