Hälsoundersökning

Fånga upp tidiga signaler på ohälsa

Framgångsrika företag byggs av medarbetare som mår bra

 

Genom regelbundna hälsoundersökningar ökar möjligheterna att upptäcka ohälsa och sjukdom i ett tidigt skede och att sätta in rätt åtgärder i tid. Detta i sin tur ökar tryggheten i er organisation, såväl som hos den enskilde medarbetaren.

Undersökningen visar det medicinska hälsotillståndet, riskfaktorer och förbättringsområden inom hälsa och arbetsmiljö. Resultatet möjliggör åtgärder för att förebygga ohälsa, främja hälsosamma beteenden samt skapa en god prestationsmiljö och prioritering av hälso- och arbetsmiljöarbetet i er organisation.

Insatser i hälsa och arbetsmiljö är en lönsam investering.

Hälsoundersökningspaket

BAS
 • Mätdata inklusive blodsocker och blodvärde
 • Konditionstest
 • Frågeformulär om hälsa och livsstil
 • Hälsodialog/coachning och motiverande samtal
 • Rekommendationer/åtgärder

För mer information ladda ner produktblad: Hälsoundersökning Bas

PLUS
 • Mätdata
 • Provtagning
 • EKG, Lungfunktion
 • Frågeformulär om hälsa och arbetsmiljö
 • Hälsodialog
 • Läkarundersökning
 • Rekommendationer/åtgärder
 • Konditionstest vid tillägg
 • Hälsoundersökning i 4 steg

För mer information ladda ner produktblad: Hälsoundersökning Plus

EXTRA
 • Mätdata
 • Provtagning
 • EKG, Lungfunktion
 • Frågeformulär om hälsa och arbetsmiljö
 • Hälsodialog
 • Läkarundersökning
 • Firstbeat – Livstilsanalys (72 tim. hjärtmätning)
 • Analys, coachning och motiverande samtal
 • Rekommendationer/åtgärder

För mer information ladda ner produktblad: Hälsoundersökning Extra

Lagstadgade hälsoundersökningar

Arbetsgivaren ansvarar enligt arbetsmiljölagen för att medicinska kontroller genomförs hos medarbetare som utför arbete i vissa riskmiljöer och under förhållanden med ökad risk.

Undersökningar och tjänstbarhetsintyg

Kontroll skall genomföras för arbeten med exponering för:

 • Härdplaster
 • Bly och kadmium
 • Asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer
 • Joniserande strålning
 • Arbeten med exponering för vibrationer
 • Nattarbete
Arbeten som innebär stor fysisk påfrestning:
 • Höjdarbeten i master och stolpar
 • Rök- och kemdykning
 • Dykeriarbeten
Andra lagstadgade undersökningar:
 • Järnvägsarbete
 • Livsmedelsarbete
 • Sjöfolk
 • Körkortsintyg yrkestrafik
 • Körkortsintyg 45+
 • Körkortsintyg, drogtest

Boka hälsoundersökning genom att ringa 08-594 210 44 eller mejla  info@vlg.se