Hälsoundersökningens 4 steg

Hälsoundersökningens 4 steg

1.

PROVTAGNING

Hälsoundersökningen börjar med att du träffar en sjuksköterska som kontrollerar:

 • Vikt/Längd
 • Syn/Hörsel
 • Blodprov
 • EKG
 • Lungfunktion
 • Blodstatus, blodfetter, blodsocker
 • Njur- och leverfunktion
 • Sänka
 • Ämnesomsättning
 • Markör för prostatacancer
 • Kondition

Du får därefter en bokad tid för läkarundersökning.

2.

LÄKARUNDERSÖKNING

Under läkarundersökningen börjar man med att gå igenom en hälsodeklaration med frågor avseende:

 • Arbetsförhållanden
 • Stress
 • Allmänt hälsotillstånd
 • Ärftlighet av sjukdomar
 • Motionsvanor
 • Tobaks- och alkoholbruk
 • Kroppslig undersökning

Därefter går man igenom samtliga undersökningsresultat, samt genomför en kroppslig undersökning.

3.

ÅTGÄRD

Slutligen sammanfattas hälsoundersökningen och medarbetaren får råd om hur denne kan förebygga ohälsa, till exempel genom förändringar i sin livsstil, samt skapa en god och hållbar arbetssituation. Vid behov rekommenderas medarbetaren att delta i ett åtgärdsprogram eller i en individuellt utformad insats. Alt kopplas arbetsgivaren in för fortsatt dialog i samverkan med medarbetare.

Vlg har väl utarbetade rutiner för att direkt internremittera till olika åtgärdsprogram, personlig hälsocoach eller samtalsstöd. Du som arbetsgivare godkänner dock alltid föreslagna åtgärdsprogram innan någon insats aktivitet sker.

4.

SAMMANSTÄLLNING

För arbetsgrupper med över 20 medarbetare gör vi en sammanställning och återrapport till ledningsgrupp på hälsoläget i arbetsgruppen , upplevd arbetssituation, vilka diagnoser som har identifierats samt rekommenderade insatser och åtgärdsförslag. Detta ger sammantaget ett bra underlag om hälsoläget i organisationen och inbjuder till diskussion till hur man förebygger ohälsa och främjar hälsa för ökad effektivitet och lönsamhet.

Boka hälsoundersökning genom att ringa 08-594 210 44 eller mejla  info@vlg.se