Äldremottagning

Äldremottagning

Du som är 75 år eller äldre och är listad hos oss på Vlg är välkommen till vår mottagning för äldre. Här kan vi erbjuda dig som är äldre bättre tillgänglighet och en mer sammanhållen vård.

Du kan ringa direkt till vår distriktssköterska utan att behöva använda tonvalstelefon. Se telefonnummer och telefontid längre ner.

Kontakta oss gärna för ett inledande samtal. Vi hjälper dig att komma i kontakt med rätt person här på mottagningen.

På äldremottagningen erbjuder vi:

  • Telefonrådgivning av distriktssköterska
  • Läkemedelsgenomgång
  • Hälsosamtal med distriktssköterksa/sjuksköterska ang tex kost och motion mm
  • Förskrivning av hjälpmedel, tex vid inkontinens
  • Planerade hembesök av sjuksköterska och läkare vid behov
  • Individuell vårdplanering
  • Demensutredning
  • Diabetessköterska
  • Astma/KOL-mottagning

Kontakt
Telefon: 08-594 210 48

Telefontid: vardagar kl 13:30-14:00

Övriga tider är du välkommen att ringa vårt vanliga nummer:
08-594 210 40 (tonvalstelefon)