Hälsomottagning

Hälsomottagning

Enligt WHO (världshälsoorganisationen) kan sunda levnadsvanor förebygga 80 % av all kranskärlssjukdom och stroke samt 30 % av all cancer. Hälsosamma levnadsvanor kan också förebygga eller fördröja utvecklingen av diabetes. De levnadsvanor som har störst betydelse för att vi människor blir sjuka är att använda tobak, dricka för mycket alkohol, att röra sig för lite och att äta ohälsosamt. Det goda med levnadsvanorna är att du själv kan påverka dem!

På vår hälsomottagning får du träffa en sjuksköterska för motiverande samtal kring:

  • Mat
  • Motion
  • Alkohol
  • Tobak
  • Vid behov mäts blodtryck, längd, vikt, BMI samt midjemått

Besöket kostar 100 kr, frikort gäller.

Vill du se över dina levnadsvanor? Fråga efter hälsosamtal hos sjuksköterska när du kontaktar eller besöker oss på Väsby Läkargrupp.

Vi vill hjälpa dig att leva ett ännu sundare liv!