Psykosociala mottagningen

Välkommen till psykosociala mottagningen på Vlg

Psykosociala besök på Vlg – även via videolänk 

Vi är alla påverkade av coronavirusets spridning. På Vlg tycker vi att det är viktigt att du som patient fortsatt får den hjälp du behöver. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmuntrar våra patienter att söka vård digitalt om man uppvisar symptom relaterat till förkylning eller influensa såsom snuva, hosta, feber eller halsont. Vi har öppet som vanligt och erbjuder även videobesök för vuxna samt barn/ungdomar. Vi tar också emot nybesök för vuxna patienter via video.

Välkommen att kontakta vår rådgivningstelefon, 08-594 210 40, för att boka tid!

Vi erbjuder psykologisk bedömning och behandling för vuxna och barn/ungdomar. Vi som arbetar här är legitimerade psykologer. Du som vill komma i kontakt med oss ringer vår rådgivningstelefon, 08-594 210 40, och beskriver ditt ärende. I rådgivningstelefonen får du hjälp med specifik information och bedömning beroende på hur din situation ser ut.

För att söka vuxenmottagningen behöver du vara listad här, eller lista dig när du kommer hit.

Psykosociala mottagningen för vuxna

Välkommen till psykosociala mottagningen på Väsby läkargrupp. Vi som arbetar här är legitimerade psykologer. Du som vill komma i kontakt med oss ringer till vår rådgivningstelefon och ber att få boka en tid till vår tisdagsmottagning för ett första besök.

Vlg är en husläkarmottagning och därför en första instans vid psykisk ohälsa. Vårt uppdrag innehåller behandling av mild till måttlig psykisk ohälsa och stödjande insatser vid krissituationer under en begränsad tid.

Vill du ha hjälp för att du och din partner har svårt att prata med varandra, det känslomässiga och sexuella samlivet inte längre känns bra, du eller din partner funderar på att separera eller du och din partner behöver hjälp i samarbetet om barnen så kan du vända dig till din kommuns familjerådgivning.

Upplever du att din problematik är stressrelaterad och att din arbetsplats är den primära orsaken till dina problem rekommenderar vi att du först vänder dig till företagshälsovården om det finns att tillgå på din arbetsplats. Detta är då företagshälsovård ofta har möjlighet att arbeta både med dig och din arbetsgivare för att förbättra ditt mående. Har din arbetsplats ingen företagshälsovård så kan Vlg erbjuda detta om din arbetsgivare betalar.

Är din psykiska ohälsa av den grad att du under lång tid varit oförmögen att arbeta, bibehålla vänskapsrelationer och att ta hand om dig själv ber vi dig i första hand kontakta en psykiatrisk mottagning. Kontaktinformation till psykiatri nordväst hittar du på www.psykiatrinordvast.se under vård hos oss.

Lider du av svår och akut psykisk ohälsa där du upplever att det finns akut risk att du skadar dig själv eller andra så skall du i första hand vända dig till S:t Görans psykiatriska akutmottagning på telefonnummer 08 – 123 492 00 alternativt besöka dem på Vårdvägen 5 på S:t Görans sjukhusområde

 

Så här går det till när du söker vård hos oss:

  1. Ring vår rådgivningstelefon 08-594 210 40. En sjuksköterska hjälper dig utifrån ditt ärende.
  1. Du kommer bli erbjuden en tid till vår tisdagsmottagning då du får träffa en psykolog, besöket är 20 min.
  1. Första besöket är ett bedömningssamtal där vi tar ställning till nästa steg tillsammans. Planen framåt görs utifrån dina behov, önskemål och vår bedömning. Kom gärna 10-15  min innan besöket då du behöver fylla i formulär inför besöket.

Våra insatser

Psykosociala mottagningen utför en rad olika insatser. Vi jobbar utifrån kognitiv beteendeterapi (www.kbt.nu). Vi erbjuder också sömnskola och en föreläsningsserie om stress, ångest, depression och sömnsvårigheter.

Själv-hjälps-föreläsningar

VLG erbjuder en föreläsningsserie om vanliga problem så som ångest, stress, depression och sömnbesvär. Föreläsningarna är öppna för alla. Välkommen att bjuda in anhöriga eller vänner. Föreläsningarna kan fungera som en sammanhållen självhjälpskurs eller så går man på en enstaka föreläsning. Föreläsningarna är 1 timme långa och där lär vi ut grundläggande tekniker inom kognitiv beteendeterapi (KBT).

Ring vår rådgivningstelefon, 08-594 210 40, för att boka plats, först till kvarn gäller, max 10 deltagare/föreläsning.  Anmäl dig i receptionen vid besöket. Varje tillfälle kostar som ett vanligt patientbesök, d v s 100 kronor, och närvaro noteras i din journal. Frikort gäller.

För tillfället har vi inga föreläsningar…

Psykosociala mottagningen för barn och ungdomar

Väsby Läkargrupp erbjuder psykologbedömning, rådgivning, stöd och kortare behandling av psykisk ohälsa riktat till barn och ungdomar (0-17 år) samt deras vårdnadshavare. Det kan exempelvis handla om nedstämdhet, oro, kriser eller återkommande konflikter inom familjen.

Man kan vända sig hit med bekymmer som ännu inte vuxit sig så pass stora att man är i behov av psykiatrisk specialistvård. Om så är fallet erbjuder vi rådgivning och vidare remittering.

Vården är kostnadsfri men uteblivet besök eller senare avbokning än 24 timmar innan planerat besök debiteras enligt Landstingets taxa. Det behövs ingen remiss från läkare och du behöver ej heller lista dig på vårdcentralen för att boka tid. För att kunna påbörja psykologisk behandling ska båda vårdnadshavarna ha gett sitt samtycke.

För tidsbokning och information ring 08-594 210 40.