TBE

TBE – Fästingburen hjärninflammation

TBE sprids via fästingar. TBE-virus finns runt Stockholm och Mälardalen och främst söderut i Sverige men utbredningsområdet har ökat även norrut de senaste åren. Risk för TBE-smitta finns på flera håll än i Sverige, till exempel på Åland och i flera länder i centrala och östra Europa samt i Ryssland.

Antalet TBE-fall i Sverige var rekordstort 2017 med 391 anmälda fall. Det är en ökning med 64% jämfört med 2016 (Källa: Folkhälsomyndigheten 2018-04-12)

Du som bor eller vistas utomhus i områden där fästingar och TBE finns rekommenderas att vaccinera dig mot TBE. Vaccinet finns i barn- och vuxendos och kan ges från 1 års ålder. Man kan påbörja vaccinationen närsomhelst på året. Efter 2 doser med 4-12 veckors mellanrum har man ett bra skydd. För den som är äldre krävs 3 doser för ett bra skydd. Sedan följer man ett vaccinationsschema med påfyllnadsdoser för ett fortsatt bra skydd mot TBE.

Om du glömt att ta en dos och det gått längre tid än rekommenderat så ska du komma och ta din dos så snart du kan. Du behöver inte börja om från början!

Välkommen till Vlg Vaccination!